Wat is CtC

Communities that Care® is een wijkgerichte preventiestrategie om probleemgedrag en maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen of terug te dringen. Het doel van Communities that Care® - afgekort CtC - op de lange termijn is een veilige wijk te creëren waarin kinderen en jongeren worden aangemoedigd hun capaciteiten aan te spreken en zich optimaal te ontwikkelen.

Met CtC krijgen gemeenten een beeld van de ontwikkeling van de jeugdproblematiek in de wijken. Op basis van onderzoek bepalen gemeenten welke programma’s zij gaan inzetten om de jeugdproblematiek tegen te gaan. Een van de belangrijkste uitgangspunten van CtC is dat de preventie van probleemgedrag kan plaatsvinden door terugdringing van risicofactoren en versterking van beschermende factoren.

Kort samengevat houdt CtC het volgende in:

Probleemgedraag in beeld brengen
Volgens een vaste methodiek (vragenlijst onder jongeren van 12-17 jaar) wordt probleemgedrag onder jongeren en de risico- en beschermende factoren die daarop van invloed zijn op wijkniveau in beeld gebracht. De resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden (baseline).

Stuurgroep bekijkt resultaten
Vervolgens wordt een stuurgroep samengesteld die de resultaten van de enquête naast de eigen bevindingen plaatst. Op basis hiervan worden risicofactoren geprioriteerd en beschermende factoren benoemd.

Risicofactoren verlagen
Om de risicofactoren te verlagen worden effectieve programma's ingezet in de wijken die dit nodig hebben. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van programma’s die zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies: van het NJI.
Op basis van onderzoek bepaalt de overheid dus welke programma’s ingezet moeten worden om de jeugdproblematiek in buurten terug te dringen. Kortom: CtC is een sturingsinstrument bij uitstek!