Beweegvriendelijke omgevingsscan (BVO-scan)

Mensen moeten meer bewegen. De meeste bewegingswinst is te halen uit alledaags bewegen in eigen wijk. Hoe kan een woonomgeving zo ingericht worden dat mensen ook daadwerkelijk meer gaan bewegen?

Bewegen in de wijk
De BVO-scan bevat 30 stellingen waarmee duidelijk wordt hoe beweegvriendelijk een leefomgeving is en waar verbetering mogelijk is. De scan laat weinig onbenoemd, alle facetten om de wijk beweegvriendelijk in te richten komen aan bod. Het gaat dus niet alleen om de mogelijkheden tot sportief bewegen bij een sportvereniging of sportschool, maar ook om recreatief bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast is er ruime aandacht voor functioneel bewegen. De BVO-scan laat duidelijk zien waar burgers worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen in hun wijk en waar de verbeterpunten zitten.

Professionals in beweging
De BVO-scan is bedoeld voor alle lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag. De beleidsafdeling sport is vaak de initiator van gesprekken over beweegvriendelijkheid, maar betrokkenheid vanuit de hoek van ruimtelijke ordening is minstens zo belangrijk. Net als de dialoog met bijvoorbeeld de sportclubs en andere maatschappelijke organisaties. De scan is een belangrijk instrument om discussies aan te zwengelen en kan duidelijk maken hoe beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en waar mogelijk actie gewenst is. Dat kan uiteindelijk leiden tot een meer beweegvriendelijke omgeving!

NISB
DSP-groep ontwikkelde in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de Beweegvriendelijke omgevingsscan. Meer informatie vindt u hier:
http://www.nisb.nl/doen/tools-en-instrumenten/beweegvriendelijke-omgeving/beweeg-vriendelijke-omgeving-scan.html.

U kunt ook contact opnemen met Paul Duijvestijn.

Paul Duijvestijn

Senior onderzoeker/projectleider
T +31 (0)20 7059 +31 (0)20 625 7316
pduijvestijn@dsp-groep.nl