Aniek Verwest

Senior adviseur/partner
T +31 (0)20 7059 305
averwest@dsp-groep.nl

Aniek (1985) is een enthousiaste en resultaatgerichte adviseur met een hoog kwaliteitsniveau. Zij heeft veel kennis en ervaring op het terrein van (jeugd)criminaliteit, veiligheid en justitie.

Expertise
Aniek maakt snel aansluiting bij haar gesprekspartners, heeft oog voor haar omgeving en gebruikt enthousiasme en inhoud om mensen in beweging te krijgen. Door haar studies criminologie en rechten beschikt zij over brede inhoudelijke kennis en is zij in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Aanpak van high impact criminaliteit
Aniek is onder meer intensief betrokken bij de Top600-aanpak binnen het Actiecentrum Veiligheid van de gemeente Amsterdam: een persoonsgerichte  aanpak voor daders van high impact crime. Zij is mede verantwoordelijk voor het stimuleren van samenwerking tussen de betrokken straf-  en zorgpartners, en het signaleren en oplossen van systeemfouten binnen de aanpak. In 2015 hield zij zich in het bijzonder bezig met het verder versterken van de casusregie binnen de aanpak. In samenwerking met de projectleider Top600 zette zij een speciale opleiding op voor de Top600-regisseurs. Resultaat is dat regisseurs nu nog beter in staat zijn hun regierol te pakken en vaker gebruik maken van elkaars expertise.

Detentie en terugkeer
Daarnaast is zij in het Actiecentrum Veiligheid betrokken bij de opbouw van het programma Detentie & Terugkeer. Doel is het zo klein mogelijk maken van de kans op terugval in criminaliteit van (ex-)gedetineerden die terugkeren naar Amsterdam. Dit door het verbeteren van de informatiepositie, integrale regie en het oplossen van systeemfouten. Hiervoor werkt Aniek nauw samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen en heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan binnen het gevangeniswezen.

Voor DSP
Aniek Verwest (1985) studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor haar scriptie deed zij vergelijkend onderzoek naar de voorwaardelijke jeugddetentie en de voorwaardelijke plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Naar aanleiding van dit onderzoek publiceerde zij een artikel in het tijdschrift PROCES. Na haar afstuderen volgde zij aanvullend de pre-master rechtsgeleerdheid en ronde zij met succes de master strafrecht af. Gedurende haar studietijd was Aniek onder meer werkzaam bij de Raad voor de Rechtspraak, Jeugd, Onderwijs en Samenleving  en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Bij de RSJ was zij zowel betrokken bij de rechtsprekende- als de adviserende taak van de Raad.

Zie ook: Aanpak Top600 

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >