Mia Dieters

Senior adviseur
T +31 (0)20 7059 373
mdieters@dsp-groep.nl

 

Mia Dieters (1970) studeerde stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Kenmerkend voor haar loopbaan is advisering over wonen, ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid, op allerlei schaalniveaus. Sinds mei 2010 is Mia voor DSP-groep werkzaam als senior adviseur  en aanvoerder van het team Wonen en Ruimte.

Specialisme: wonen en ruimte met sociale invalshoek
Mia’s werkervaring bevat zowel beleidsontwikkeling op rijks- en lokaal niveau als programmaontwikkeling op wijkniveau. Zij kent de overheid en de corporatiesector van binnenuit.

Haar specialisaties liggen op het grensvlak van sociaal en fysiek: van wonen, welzijn en zorg tot gebiedsgericht werken, voorzieningen en leefbaarheid. Zij heeft ruime ervaring met proces- en beleidsevaluaties, kwalitatief onderzoek met uiteenlopende doelgroepen (gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners) en ontwikkeling van praktisch advies.

Mia denkt kritisch mee met de opdrachtgever. Zij benut het proces en de samenwerkingsverbanden tussen partijen om tot een gedragen resultaat te komen. Voor haar is kennisdeling, een belangrijk onderdeel van het proces en dus het resultaat.

Brede werkervaring
Vóór haar overstap naar DSP-groep werkte zij, tussen 2006 en 2010, als gebiedsadviseur bij woningcorporatie Stadgenoot in Amsterdam aan diverse stedelijke vernieuwingsprojecten in Nieuw West en Zuidoost. Het ging hierbij om de ontwikkeling van woonprogramma’s en (herbestemming van) maatschappelijk vastgoed. Daarnaast coördineerde zij de gebiedsplannen.
Van 2000 tot en met 2005 was zij als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van VROM (nu BZK) werkzaam. Ze was secretaris voor het ISV-beleidskader en werkte daarna onder meer aan het rijksbeleid voor woningcorporaties. Van 1996 tot 2000 werkte ze als stedenbouwkundige voor de gemeente Leiden aan projecten in de binnenstad, onder andere de openbare ruimte, en aan het architectuurbeleid.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >