Annelies van der Horst

Senior adviseur
T +31 (0)20 7059 320
avanderhorst@dsp-groep.nl

Annelies van der Horst (1963) is een zeer ervaren adviseur en project- en programmamanager. Annelies heeft een grote kennis van kunst en cultuur, de ontwikkelingen in de cultuursector en het beleid van overheden. Zij is strategisch sterk, heeft grote ervaring met politiek gevoelige dossiers en kan mensen enthousiasmeren en overtuigen. Annelies heeft kennis van het functioneren van culturele instellingen, samenwerking en positionering en inzicht in de kansrijke allianties tussen cultuur en andere maatschappelijke sectoren. 

Annelies voert advies – en onderzoeksopdrachten uit voor gemeenten (groot en klein), provincies, het ministerie van OCW, de cultuurfondsen, kennisinstituten en brancheverenigingen en diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven.?Ook werkt zij als interim adviseur en (project) manager. Sinds januari 2011 is Annelies aanvoerder van het team kunst & cultuur van DSP-groep.

Opleiding
Annelies studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en museologie in Leiden. Na haar doctoraal volgde zij een opleiding wetenschapsjournalistiek, later gevolgd door opleidingen beleids- en bestuurskunde en project- en programmamanagement.

Loopbaan
In 2009 startte Annelies bij DSP-groep. Daarvoor werkte zij bij de provincie Overijssel, gemeente Bussum en in opdracht van musea en belangenorganisaties. Bij de gemeente Bussum werkte zij als beleidsmedewerker kunst en cultuur en projectleider emancipatie. Bij de provincie Overijssel werkte Annelies onder andere als projectleider en coördinator kunst en cultuurbeleid, strategisch adviseur, programmamanager cultuur & ruimte en cultuur & economie en WMO. Ook coördineerde zij de internationale betrekkingen voor welzijn, zorg en cultuur en trad zij op als adviseur namens de twaalf provincies op onderwerpen als de cultuurnotasystematiek, beeldende kunst en vormgeving, cultuureducatie, cultureel erfgoed en musea en de podiumkunsten.

Op dit moment is Annelies kwartiermaker voor een nieuwe museale functie in Deventer, begeleidt zij de werving en selectie van een exploitant voor Huis van Hilde, archeologie centrum Noord-Holland en is zij projectleider van een evaluatie van Eigen Kracht, een OCW-project voor laagopgeleide vrouwen.
Eerder verkende Annelies het maatschappelijk ondernemerschap in de bibliotheeksector (2012) en was zij projectleider van de voorbereiding van Modekern Arnhem (2011). Annelies is hoofdauteur van de publicatie ‘Meer dan Waard, de maatschappelijke betekenis van musea’ (2011 Nederlandse Museumvereniging). Zij adviseerde de gemeente Arnhem over de ideale organisatie van de gemeentemusea na verzelfstandiging. In 2013 was Annelies projectleider van een analyse van de staat van de culturele infrastructuur in Noord-Holland inclusief trendonderzoek en scenario’s en schreef zij de cultuurnota’s voor de gemeente Kampen en de gemeente Haarlemmermeer. Andere recente projecten zijn de evaluatie provinciale steunfuncties monumenten en archeologie en een onderzoek naar sturing en bekostiging van cultuur in internationaal perspectief, beide in opdracht van het ministerie van OCW.

Annelies is lid van de Raad van Advies van de Kunstvereniging Diepenheim en was eerder voorzitter van het bestuur van BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht en de Nederlandse Jazzdienst. Annelies heeft ook ervaring als gespreksleider en coach.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >