Wendy Buysse

Senior onderzoeker
T +31 (0)20 7059 359
wbuysse@dsp-groep.nl

Wendy Buysse (1966) is senior onderzoeker en werkt sinds 2007 bij DSP-groep binnen het team Jeugd.

Expertise
Wendy is goed bekend met de werkvelden jeugdzorg, lokaal jeugdbeleid, jeugdggz, jeugdbescherming en justitie. Zij heeft zowel ervaring met wetenschappelijk onderbouwd onderzoek als met meer praktisch beleidsgericht onderzoek. Zij vindt het een meerwaarde om resultaten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek te integreren en helder te rapporteren. Zij vervult in onderzoeken zowel de rol van projectleider als van uitvoerend onderzoeker. De afgelopen jaren is Wendy betrokken geweest bij meerdere proces- en effectevaluaties van (erkende) interventies. Ze heeft ook uitvoering gegeven aan het evalueren en monitoren van nieuwe aanpakken en pilots op het gebied van het adolescentenstrafrecht, aanpak van jeugdcriminaliteit op lokaal niveau en in de jeugdzorg. Wendy’s onderzoekstijl is te typeren als gedegen en analytisch waarbij ze de context van de praktijk en de belasting voor het werkveld niet uit het oog verliest.

Loopbaan vóór DSP-groep
Wendy studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent (België). In 1997 is zij aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op een proefschrift over adolescenten met gedragsproblemen. Als onderzoeker bij de researchgroep Ernstige Ontwikkelingsstoornissen van de vakgroep Orthopedagogiek in Leiden (1995-2000) evalueerde zij verschillende projecten voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen (proces- en effectevaluatie). Van 2000 tot 2007 is Wendy werkzaam geweest als onderzoeker en projectleider bij het Tympaan Instituut op bredere terrein van zorg en welzijn en jeugd.
 

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >