Alwien Bogaart

Senior adviseur
T +31 (0)20 7059 302
abogaart@dsp-groep.nl

Alwien Bogaart (1954) is bedrijfsjurist en sociaal-economisch historicus. Na in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, werd hij consulent samenlevingsopbouw.

Loopbaan
In 1990 trad hij in dienst van de VOG (de huidige MO-Groep) waar hij aanvankelijk de functies van staffunctionaris subsidiezaken en secretaris van de sectie thuislozenzorg combineerde om vervolgens subsidiezaken te combineren met organisatie-advisering. De afdeling organisatieadvies werd in 1995 door de MO-Groep verzelfstandigd. In 1995 werd Alwien partner/senior adviseur bij bdw ADVIES, de in dat jaar door de MO-Groep verzelfstandigde adviesafdeling.
Sinds 2007 werkt Alwien bij DSP-groep. Daar richt hij zich op organisatievraagstukken binnen de domein welzijn, maatschappelijke zorg, jeugdbeleid en kunst en cultuur.

Ervaring en interesse
Alwien werkt voornamelijk voor gemeenten, brede welzijnsinstellingen en instellingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opvang en maatschappelijke dienstverlening. Naast beleidsadvisering op het terrein van lokaal sociaal beleid en maatschappelijke ondersteuning houdt Alwien zich vooral bezig met samenwerkings- en fusievraagstukken, het ondersteunen van strategische beleidsvormings- en reorganisatieprocessen, het ontwikkelen van sturingsconcepten en governancemodellen, advisering op het gebied van subsidiesystematieken en het adviseren van instellingen en gemeenten bij vraagstukken met zowel een organisatie- als een juridische kant. Bij reorganisaties, fusies en privatisering adviseert hij zowel op organisatorische, juridische als rechtspositionele/personele aspecten. Voorts heeft Alwien een ruime ervaring opgebouwd op het terrein van kostprijzen en financiële risico’s van subsidierelaties.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >