Manja Abraham

Senior onderzoeker
T +31 (0)20 7059 335
mabraham@dsp-groep.nl

Manja Abraham (1972) is sinds januari 2006 in dienst van DSP-groep als onderzoeker. Zij maakt deel uit van het team Veiligheid en Justitie en geeft uitvoering aan verschillende landelijke onderzoeks- en evaluatieprojecten.

Expertise
Haar werkgebieden zijn (jeugd)criminaliteit & strafrecht, interventies en agressie & geweld. Zo werkt(e) Manja intensief aan meerdere landelijke onderzoeken op deze gebieden in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (m.n. het WODC), Politie & Wetenschap en het Ministerie van BZK.
Een selectie van recente onderwerpen: politie en verwarde personen, gedragsinterventies voor jeugdige justitiabelen, Halt-straf, Internationale Kinderontvoering, adolescentenstrafrecht, landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR), Veilige Publieke Taak (VPT).
Manja heeft ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van praktijk gestuurde procesevaluaties en (effect)onderzoeken. Zij weet ook goed gebruik te maken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Juist die combinatie spreekt haar aan. Ook andere DSP-ers maken gebruik van haar kennis.

Achtergrond
Manja Abraham is afgestudeerd aan de Faculteit der Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam als statisticus. Van 1998 tot in 2004 werkte zij als onderzoeker voor het Centrum voor Drugsonderzoek (Cedro) aan de Universiteit van Amsterdam (landelijk prevalentieonderzoek naar het gebruik van drugs). Vanuit die hoedanigheid was zij vertegenwoordiger bij het European Monitor Centre for Drug use. Vervolgens was zij als onderzoeker verbonden aan het SCO-Kohnstamm Instituut. In 2005 werkte zij voor het Trimbos Instituut (onderzoek naar leeftijdsgrens en alcoholgebruik van jongeren). Voorts gaf ze in 2005 college SPSS aan de Universiteit van Leiden.
In 2010 volgde ze aan de Vrije Universiteit de bestuurskundemodule Beleid en Samenleving om kennis te krijgen van de hedendaagse inzichten in governance.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >