Oberon Nauta

Senior onderzoeker
T +31 (0)20 7059 349
onauta@dsp-groep.nl

Dr. Oberon Nauta (1974) werkt sinds 2001 bij DSP-groep als senioronderzoeker en aanvoerder van het team Veiligheid & Justitie.

Expertise
Oberons inhoudelijke expertise ligt op het vlak van het strafrecht en de rechtshandhaving. Hij doet onderzoek naar de werkprocessen binnen en tussen de verschillende justitiële ketenpartners en evalueert wetgeving en beleid op dit terrein. Opdrachtgevers zijn onder meer het WODC, het ministerie van Veiligheid & Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nationale Politie. Zijn technische expertise ligt op het terrein van projectmanagement van complexe evaluatietrajecten en het doen van wetenschappelijk verantwoorde effectevaluaties.

Voor en naast DSP-groep
Oberon studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de Leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het Clingendael instituut. Aan de Universiteit van Utrecht promoveerde hij op het onderwerp goed bestuur in de Caribische rijksdelen. Vanuit die expertise adviseert hij over Nederlandse postkoloniale relaties.
Naast zijn huidige baan bij DSP-groep was hij werkzaam als docent methoden en technieken aan de Universiteit van Amsterdam en werkte eerder in Nederland en Zwitserland als verzorger van verstandelijk gehandicapten.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >