Paul van Soomeren

Senior onderzoeker/Partner
T +31 (0)20 7059 367
pvansoomeren@dsp-groep.nl

Paul van Soomeren startte in 1983 met Bram van Dijk het onderzoeks- en adviesbureau van Dijk, van Soomeren en Partners B.V. (DSP), later DSP-groep. De nadruk van zijn werk ligt op beleidsondersteunend onderzoek en advies (beleidsevaluatie, beleidsimplementatie) en kennisoverdracht (cursussen, lezingen, trainingen, simulaties).


Stedelijk ontwerp en beheer
Stedelijke Vernieuwing en vooral wijkontwikkeling, gebiedsgericht werken en wijk- en buurtaanpak zijn Paul z'n specialiteiten. Paul was jarenlang lid van het VROM-Impulsteam dat in steden herstructureringsoperaties moest aanjagen en ondersteunen. Daarbij was zijn specialiteit de relatie fysiek-sociaal.


Sociaal
Op dit terrein is Paul actief op lokaal en regionaal bestuurlijk terrein, kunst en cultuur, zorg en welzijn (driehoek wonen/zorg/welzijn). Vooral de Wmo en adviseurschappen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl, informele zorg in buurt en wijk en wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol.


Leefbaarheid en veiligheid
Op dit terrein werkt Paul aan analyses van veiligheid en leefbaarheid in wijk, stad en land. Daarnaast is hij ook als adviseur of als interim manager actief. Zo was hij bijvoorbeeld een jaar interim hoofd Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amersfoort.
 

VOB en CPTED
Een aandachtspunt van Paul betreft de relatie tussen veiligheid en de gebouwde omgeving: sociaal Veilig Ontwerp en Beheer (VOB), oftewel Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Paul is Director of the Board van de ICA: de International CPTED Association en bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (www.StichtingVOB.nl). Op dit terrein zat hij ook een Europese norm commissie voor (CEN) die de eerste Europese norm voor Sociale Veiligheid maakte en zit hij in het management comité van een EU COST-action (European COoperation in Science and Technology).  Paul zit op Europees niveau ook in enkele advisory boards,  waaronder die voor het project Evolving Concepts of Security (EvoCS; coördinatie door Fraunhofer Gesellschaft Duitsland).

Studie en loopbaan
Paul studeerde Sociale Geografie en Planologie/Demografie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 1977 tot 1980 ook werkzaam was (Planologisch Demografisch Instituut). Van 1980 tot 1983 werkte hij bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie op het terrein van criminaliteit en veiligheid. Hij is visiting professor bij de Salford University (Greater Manchester, UK) en geeft veel lezingen en trainingen in het buitenland.

Medewerkers Functie
< | 1 | 2 | >