Risico en beschermende factoren

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn risicofactoren en beschermende factoren vastgesteld die in verband kunnen worden gebracht met de ontwikkeling van verschillende soorten probleemgedrag. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld:

  • conflicten in het gezin
  • ouders gedogen alcohol- en druggebruik of antisociaal gedrag
  • vervreemding en opstandigheid
  • leerachterstanden
  • gebrek aan binding

Beschermende factoren kunnen zijn:

  • hechtingssterkte gezin
  • beloningen voor positieve betrokkenheid
  • sociale vaardigheden
  • gezonde opvattingen en duidelijke normen

Deze onderliggende factoren zijn verdeeld over de vier levensdomeinen waarin jongeren opgroeien: