Preventieprogramma’s

De website Effectieve Interventies van het NJI bevat de belangrijkste preventieve programma’s waarvan gebleken is dat ze helpen bij het terugdringen van probleemgedrag. Gemeenten kunnen de in de database beschreven programma’s hanteren bij hun keuze van programma’s en het aanbod in de wijk afzetten tegen de beschreven programma’s. Dat kan de discussie over herverdeling en vernieuwing van het aanbod nieuw leven inblazen. Het bijhouden van deze website is dan ook een proces dat continu doorgaat. Er worden nieuwe programma’s ontwikkeld en bestaande programma’s worden onderzocht of bewerkt.

Kenmerkend voor alle beschreven programma’s is dat zij voldoen aan bepaalde kwalitatieve criteria voor programmaontwikkeling, waardoor aangenomen kan worden dat zij een positieve bijdrage zullen leveren aan het voorkomen van probleemgedrag. Vroeg ingrijpen kan zwaardere problemen en duurdere interventies op latere leeftijd voorkomen.