CtC Leeuwarden: interview met Bodes Kroes

Sinds 2004 werkt Leeuwarden met de methodiek CtC, die hier Veilig en Gezond Opgroeien (VGO) wordt genoemd. Hoewel men al jaren niet meer over CtC spreekt is het gedachtegoed van CtC volledig overgenomen in VGO. Ook de monitor wordt ongewijzigd gebruikt. Nieuw is wel dat er meer gebruik wordt gemaakt van bestaande overlegstructuren, de inbreng van professionals vergroot is, sprake is van meer focus en meer voorsorteren, en gezondheid als onderwerp is toegevoegd.
De uitkomsten van de monitor zijn tot nu toe gebruikt om naast de gebruikelijke wijkgerichte preventieplannen ook een gemeentelijk jeugd en alcoholpreventie op te zetten, organisatie en programma ‘s (vreedzame school/R&W/opstap(je/) voor de brede school en een basisaanbod en maatwerkaanbod opvoedingsondersteuning voor het CJG.

Hoewel de monitor ook gebruikt wordt om de sociale wijkteams van informatie te voorzien heeft Leeuwarden besloten geen vragen voor dit doel toe te voegen. De koppeling en bundeling van gegevens met andere monitors is nog wel een uitdaging. De informatie uit de VGO-monitor wordt wel gebruikt om andere sectoren binnen de gemeente van informatie te voorzien, bijvoorbeeld de afdeling veiligheid.

VGO heeft zich goed ontwikkeld in Leeuwarden. Na de eerste successen in 2006, waarbij de wijkcombi HASW zich zo goed ontwikkeld had in 2 jaar tijd dat het bijna te mooi was om waar te zijn, is VGO eerst uitgebreid naar  een paar andere wijken en nu uitgerold over heel Leeuwarden. Niet alleen probleemgedrag verbeterd aanzienlijk onder de aandacht van de CtC methodiek, maar ook de risico en beschermende factoren waarop ingezet wordt.

Naar aanleiding van de laatste monitor in 2013 is gemeentebreed gekozen om in te zetten op seksualiteit en diversiteit. Via de scholen worden binnenkort programma's aangeboden voor weerbaarheid en grenzen stellen. Op de praktijkschool zal men als eerste de programma's gaan draaien na de zomer.

De aanpak van CtC werkt goed voor Leeuwarden. Door de methodiek gaat men bewuster om met de keuzes voor de wijken, de interventies en de kwaliteit van de aanpak. Ook de interventies zijn beter geworden en er zijn steeds meer interventies bijgekomen. Leeuwarden probeert daar optimaal op aan te sluiten. Helaas zijn in sommige domeinen, bijvoorbeeld wijk, nog weinig effectieve programma's te vinden.

In de toekomst zal VGO een rol blijven spelen. Hierbij denkt Leeuwarden niet alleen aan de sociale wijkteams, maar bijvoorbeeld ook aan Passend Onderwijs: de informatie uit de monitor kan een rol spelen in het ondersteunen van Passend Onderwijs.
.

 

Marga van Aalst

Onderzoeker
T +31 (0)20 7059 336
mvanaalst@dsp-groep.nl