Beschermende factoren in opvoeden en opgroeien 2018

Focus op praktijk

In de laatste decennia is het jeugdbeleid en de praktijk  van de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg sterk gericht geweest op het aanpakken van risicofactoren en problemen. Het besef groeit dat een sterkere oriëntatie op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen bijdraagt aan een positief  jeugdbeleid.

Daarvoor is inzicht nodig in de factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling en tegenwicht kunnen bieden aan risico’s waaraan  jeugdigen blootgesteld worden. Deze brochure zet de belangrijkste factoren op een rij.

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Top-tien-positieve-ontwikkeling-jeugd-samenvatting.pdf