Uithoorn aan de slag met CtC

Nieuwe CtC- vragenlijst

DSP-groep heeft de CtC-vragenlijst begin 2013 vernieuwd. Er zijn vragen toegevoegd over actuele zaken als pesten, social media en gamen. Verder is de vragenlijst versimpeld, zodat leerlingen deze sneller kunnen invullen en is er meer nadruk gekomen op beschermende factoren. Beschermende factoren fungeren als buffers tegen het ontstaan van probleemgedrag.

Flexibele vragenlijst door modulen

De nieuwe versie van de CtC-vragenlijst bestaat uit een basisdeel, met daarin de bekende CtC risico en beschermende factoren, gemeten binnen de CtC-domeinen Gezin, Buurt, School en Individu en vrienden. Nieuw is dat gemeenten aan dit basisdeel zelf vragen kunnen toevoegen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dit kan heel simpel, namelijk door gebruik te maken van door DSP-groep ontwikkelde modulen. Voorbeelden van door ons ontwikkelde modulen zijn: gezondheid, schulden, vrije tijd, pedagogisch klimaat op school, voorzieningen in de buurt.

Afname onder basisscholieren

Het  CtC-onderzoek is oorspronkelijk gericht op 12 tot en met 17 jarigen. DSP-groep heeft recentelijk voor basisscholieren uit de bovenbouw een vragenlijst ontwikkeld die aansluit bij de ontwikkelingsfase van kinderen in deze leeftijd. Door jongere kinderen in het onderzoek te betrekken, wordt het preventieve karakter van de methodiek CtC versterkt.

Combinatie WMO-tevredenheidsonderzoek

Binnen het CtC-onderzoek is voldoende ruimte om extra vragen toe te voegen. Dit kan aan de hand van de eerder genoemde modulen. Gemeenten kunnen ook zelf met voorstellen komen. De gemeente Uithoorn combineert de CtC-enquête met een klanttevredenheidsonderzoek onder jongeren met betrekking tot prestatieveld 2 van de WMO. Gemeenten zijn wettelijk verplicht (art. 9 Wmo) om elk jaar vóór 1 juli een WMO-tevredenheidsonderzoek uit te voeren, om in beeld te krijgen wat burgers en belangenorganisaties van de lokale uitvoering van de Wmo vinden. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting najaar 2013  beschikbaar.