Een kosten-batenanalyse van CtC

In Amerika is onderzocht of CtC op de lange termijn een goede investering is van publiek geld. Hiervoor is een kosten-batenanalyse uitgevoerd, waarin de lange termijn voordelen van de interventie-effecten op roken en criminaliteit vergeleken zijn met de kosten van de interventie. De onderzoekers kwamen uit op een netto voordeel van CtC van 5.250 dollar per jongere: 812 dollar voor minder roken en 4.438 dollar vanuit criminaliteitspreventie, berekend over een periode van 5 jaar.

Afname roken, alcohol en criminaliteit
De Amerikaanse onderzoekers Kuklinski, Hawkins en Catalano (2011) volgden vier jaar lang een groep 11 t/m 14 jarige jongeren. De jongeren waren afkomstig uit 24 gemeenten, in 12 daarvan werd CtC uitgevoerd, in de andere 12 niet (controlegroep). Na afloop bleek dat de jongeren uit de CtC-groep tegen het einde van groep 8 minder rookte, minder alcohol dronk en minder criminaliteit vertoonde dan de controlegroep.

Kosten-baten
Vervolgens voerden de onderzoekers een kosten-batenanalyse uit. Hierin rekenden ze de effecten van preventieve programma’s om naar het kostenvoordeel voor de samenleving. De kostenaanname zijn terughoudend berekend. De netto voordelen komen uit op 5.250 dollar per jongere. Dit is 812 dollar voor minder roken en 4.438 vanuit de criminaliteitspreventie, berekend over een periode van 5 jaar. De voordelen van het uitstellen van het beginnen met alcoholdrinken zijn nog niet berekend, maar zullen deze kosten-batenratio nog verder verbeteren.

-------------------------------------------------------------

Uit: Cost-Benefit Analysis of Communities That Care Outcomes at eight grade, Margaret R. Kuklinski, Briney J, Hawkins D.and Catalano R.(2011))

Lees het hele artikel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3305832/