Internationale ontwikkelingen CtC

Op 27 mei 2014 vond een bijeenkomst van het internationale CtC commitee plaats in Washington. Deze commissie heeft als doel een internationale structuur voor CtC te ontwikkelen.

De aanwezigen bespraken de stand van zaken met betrekking tot CtC in hun stad of land:

  • In Europa werken enkele landen (Duitsland, Nederland, Engeland, Kroatië, Cyprus, Zweden en Oostenrijk) samen aan publicaties op het gebied van onderzoek, programma’s en implementatie. Met Europese gelden kon een Europees CtC-netwerk worden opgezet.
  • In Pennsylvania vinden momenteel gesprekken plaats met beleidsmakers om CtC in te gaan zetten voor de preventie van criminaliteit en delinquentie. Ook de universiteiten van Chicago zijn geïnteresseerd in CtC. Verder wordt er gekeken of CtC ingezet kan worden als instrument voor de verwerking van trauma’s onder Afro-Americans.
  • In Colombia wordt CtC (CQC in het Spaans) inmiddels op 15 plaatsen ingezet. Op basis van de resultaten zijn risicofactoren geprioriteerd en loopt er een onderzoek naar de verschillen tussen de Columbiaanse en Amerikaanse jeugd. Mogelijk wordt CtC tevens in Brazilie en Mexico ingezet. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat CtC ook voor andere landen in Latijns-Amerika veelbelovend kan zijn.
  • In Duitsland loopt CtC in Niedersachsen, een aan Nederland grenzende provincie in het noorden van Duitsland met een populatie van ongeveer 8 miljoen mensen. In 2009 zijn drie pilots gestart, hier zijn in 2013 zes nieuwe gebieden toegevoegd. De Duitse overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor het tweejaarlijks uitvoeren van een CtC-onderzoek.
  • In Zweden wordt het CtC-onderzoek in september 2014 voor de eerste keer afgenomen in Malmö, een stad die bekend staat om het problematisch alcoholgebruik onder jongeren. 12.000 jongeren zullen worden ondervraagd.
  • Ook in Australie lopen er CtC-projecten.
  • In Schotland wordt de vragenlijst momenteel aangepast aan de Schotse samenleving.
  • In India is het CtC onderzoek inmiddels vier keer afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat de Indiase jeugd laag scoort op sociale vaardigheden. Ook wordt er veel gepest. Dit zorgt voor psychologische problemen, vroegtijdig schoolverlaten en relatief veel zelfmoord onder Indiase studenten. Middelengebruik kwam niet zozeer als probleem naar voren.

Willemijn Roorda

Onderzoeker
T +31 (0)20 7059 369
wroorda@dsp-groep.nl