Bijeenkomst september 2014

Veilig & Gezond Opgroeien te Leeuwarden (Bodes Kroes)

In Leeuwarden werkt men al sinds 2004 met de methodiek CtC die hier eerst Veilig Opgroeien en nu Veilig & Gezond Opgroeien (VGO) wordt genoemd. Elk jaar wordt nog steeds voldoende budget vrijgemaakt om door te kunnen gaan met CtC. Het laatste jaar is gezondheid als onderwerp op de kaart gekomen en opgenomen in het programma. De jongerenenquête is al die jaren behouden in haar traditionele vorm en wordt steeds waardevoller voor Leeuwarden omdat er nu trends in te ontdekken zijn. VGO heeft zich in de loop der jaren ook moeten aanpassen en het preventieplan is bijvoorbeeld wat afgeslankt.

Vijf aandachtspunten zijn nu veranderd in één à twee aandachtspunten per wijk. Wat wel is behouden is dat nog steeds alle wijken in beeld gebracht worden. De dorpen hebben een eigen sociaal wijkteam en de monitor wordt ook gebruikt om deze teams van informatie te voorzien. Ook andere sectoren, zoals bijvoorbeeld veiligheid, worden voorzien van informatie uit de CtC-monitor. De effectieve programma's zijn behouden en worden gebruikt als hier een mogelijkheid toe is. De lokale organisaties voeren uit.

De overlegstructuur is nieuw: deze is nu ondergebracht bij het Brede School overleg en CtC (VGO) komt als onderwerp op de agenda's voor van CJG, sociale wijkteams en het LEA. De brug naar gezondheid is geslagen via middelengebruik en leefstijl, en de brug naar de sociale wijkteams is geslagen via de aandachtswijken waar één gezin één plan één sociale werker voorop staat. Er zijn nu acht sociale wijkteams: "Deze teams hebben zelf gevraagd of VGO deel ging nemen aan de overleggen want scholen kwamen met hun problemen bij de sociale wijkteams.

In het begin zijn twee pilots gedraaid omdat het nog niet duidelijk was hoe de kinderen goed ingebracht konden worden, maar nu werkt het goed. Via de monitor zien we dat het steeds beter gaat met de jeugd." Op dit moment ligt de focus op seksualiteit en extra preventieve stedelijke inzet.

 

Veilig Opgroeien in Leiden (wethouder Roos van Gelderen)

Sinds 2004 wordt er in Leiden met CtC gewerkt. De aanpak is als eerste in de wijk Stevenshof begonnen en later uitgerold over vier andere wijken. "Kijkend naar de vergelijking over de jaren zien we dat in Leiden probleemgedrag is afgenomen en risico- en beschermende factoren verbeterd zijn sinds 2005.

Het beeld van de ontwikkelingen sinds 2005 is in de Stevenshof meer divers: probleemgedrag is duidelijk afgenomen, maar niet alle risicofactoren zijn gedaald. Wel zijn enkele beschermende factoren in gezin en wijk toegenomen. Te concluderen is dat de inzet van Veilig Opgroeien in de Stevenshof ten dele bereikt heeft wat in af preventieplan 2006-2010 was geformuleerd, namelijk toename beschermende factoren gezin en wijk. Maar dat de beoogde afname van de risicofactor problemen met gezinsmanagement nog niet geheel is gerealiseerd.

Wel is er een duidelijke afname van verschillende vormen van probleemgedrag als drinken en spijbelen. In de door Leiden opgestelde memo kunt u lezen wat de resultaten van de diverse wijken zijn." Ook in Leiden maken op wijkniveau de sociale wijkteams gebruik van elementen uit de CtC aanpak, zoals monitoren, samenwerken, prioriteren, plannen van aanpak schrijven, etc.

Daarnaast werkt Leiden binnen de Sociaal Maatschappelijke Cultuurvisie zoveel mogelijk met bewezen effectieve programma's en met de stappen van CtC: gegevens en feiten aangevuld met de ervaringen van professionals en dan samen prioriteren. Voor Leiden is het van belang dat de aanpak niet alleen een papieren tijger is, maar dat er ingezet wordt op concrete activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een condoomautomaat in een winkelcentrum toen bleek dat jongeren daar 's avonds veel rondhangen. Voor de memo over de vergelijking over de jaren heen: link naar memo Leiden 2014

 

Veilig Opgroeien in Harderwijk (Rico Smit)

Harderwijk is sinds 2009 aan de slag met de methode CtC die ook in Harderwijk Factor Jeugd wordt genoemd. De gemeente heeft voor deze naam gekozen, omdat zij de jeugd een belangrijke factor vindt én omdat binnen de hele CtC-methodiek de term ‘factor’ een centrale rol heeft.

In 2009 en 2013 zijn een jongerenenquêtes afgenomen. Naast de vragen die betrekking hebben op de CtC methodiek zijn er ook vragen gesteld over Social Mediagebruik en cyberpesten. Harderwijk wil zowel met de bedreigingen als de kansen en mogelijkheden die sociale media gebruik biedt iets doen. Inmiddels zijn gastlessen en ouderavonden ontwikkeld voor de leerlingen en ouders van het basisonderwijs. Scholen en ouders zijn zeer enthousiast over dit aanbod en zijn ook zelf betrokken geweest bij het ontwikkelen van de gastlessen en ouderavonden.

In het kiezen van de factoren die men aan wil pakken in Harderwijk zijn naast de uitkomsten van het onderzoek en ervaringen vanuit de verschillende organisatie ook de meningen van de jongeren zelf meegenomen. Voor dit laatste heeft Harderwijk een jongerenbijeenkomst georganiseerd waarin de uitkomsten van het onderzoek middels stellingen aan de jongeren werden gepresenteerd. Op deze avond waren 130 jongeren aanwezig. Om dit aantal te bereiken heeft Harderwijk een populaire jonge Nederlander (Dennis Storm van BNN) de avond laten leiden en ook een optreden van iemand uit Harderwijk die op dat moment mee deed aan de Voice of Holland geprogrammeerd. Hierdoor was het een zeer geslaagde en leuke avond.

De eerste resultaten in Harderwijk laten op diverse probleemgedragingen en risico en beschermende factoren verbeteringen zien, maar in bepaalde wijken ook af en toe een verslechtering. Harderwijk gebruikt het tweede onderzoek om het ingezette beleid bij te sturen. In onderstaande link een powerpoint presentatie van de resultaten van het tweede onderzoek.

link naar presentatie Rico Smit van Harderwijk

 

In het algemene gedeelte van deze middag is gediscussieerd over de toekomst van CtC na 2015.

Op dit moment zijn zo'n 20 gemeenten in Nederland actief bezig met de strategie van CtC. In het buitenland zie je dat steeds meer landen deze strategie ook gaan toepassen in hun steden. (Zweden, Columbia, Cyprus, Duitsland, Schotland etc.)

Voor gemeenten in Nederland zullen de komende jaren doelmatigheid en doeltreffendheid van het jeugdbeleid steeds belangrijker gaan worden en juist hier kan de methodiek voor worden ingezet. De opbrengsten (meer positieve effecten van jeugdinterventies tegen minder kosten) van CtC en de mogelijkheden (meer inzetten op preventie) moeten bij veel meer gemeenten onder de aandacht worden gebracht. Hier zou een onafhankelijk Comité van aanbeveling voor CtC wellicht een nuttige bijdrage aan kunnen leveren.

DSP-groep zal verkennen of deze suggestie gerealiseerd kan worden en welke personen als ambassadeurs voor CtC benaderd kunnen worden.

Marga van Aalst

Bram van Dijk

namens DSP-groep

Marga van Aalst

Onderzoeker
T +31 (0)20 7059 336
mvanaalst@dsp-groep.nl