Bijeenkomst september 2014

De bijeenkomst ging deze keer over de huidige situatie in de gemeenten die al langer met de CtC-methodiek aan de slag zijn. Ook laten zij de mogelijkheden en kansen van CtC zien in relatie tot landelijke ontwikkelingen zoals de transitie. 3 gemeenten presenteerden de stand van zaken: Leeuwarden, Leiden en Harderwijk

[Lees meer]

CtC! Sturingsinstrument voor het jeugdbeleid bij uitstek!

Gemeenten willen graag een concreet beeld van de jeugdproblematiek in hun wijken, maar hebben vaak geen goed overzicht van wat er allemaal speelt. Ze krijgen wel klachten en meldingen van burgers en professionals, maar waar gaat het precies over? En wat zetten ze precies in voor programma's? Wie zetten die programma's in? Helpen die programma's eigenlijk?

Vragenlijst en inventarisatie aanbod
Het programma CtC is bij uitstek geschikt om gemeenten te helpen antwoord te geven op deze vragen en hun jeugdbeleid op de rails te krijgen, te actualiseren of te verbeteren. Door middel van de analyse van de vragenlijst van CtC (afgenomen onder jongeren van 12-17 jaar) krijgen gemeenten zicht op de jeugdproblematiek per gebied en op de risico en beschermende factoren die hier aanwezig zijn. Tegelijkertijd start samen met de professionals een inventarisatie van het aanbod aan programma’s in de wijken. Na de prioritering van de problematiek volgt een gezamenlijke aanpak om de problematiek terug te dringen. Bij deze aanpak wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van programma’s uit de databank van NJI (databank effectieve interventies).