Geschiedenis

CtC is een van oorsprong Amerikaanse methode die ontwikkeld is door preventiewetenschappers Hawkins en Catalano. De positieve resultaten in de VS vormden aanleiding om ook in Nederland te experimenteren met CtC. Door de Ministeries van Justitie en VWS is in 1999 besloten om pilotprojecten CtC te starten in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwole. De pilots hadden een looprijd van ruim 3 jaar. De resultaten waren zeer positief en CtC werd ook in andere gemeenten ingezet. 

De CtC-aanpak wordt inmiddels op meer dan vijfhonderd plaatsen in de Verenigde Staten succesvol toegepast. Ook in Engeland, Australië, Canada, Nederlandse Antillen, Noord Duitsland, Cyprus, Oostenrijk en Zweden is CtC geïntroduceerd. Het Amerikaanse Ministerie van Jeugd, Justitie, Delinquentie en Preventie vatte in 1996 in haar jaarlijkse rapport aan het Congres de resultaten van CtC samen:
'Vergeleken met de situatie vóór invoering van CtC werken instellingen meer samen, is er minder overlap in het voorzieningenaanbod, verloopt de toekenning van middelen meer gecoördineerd, vindt er meer afstemming plaats bij het programmeren van preventieve voorzieningen, zijn preventieactiviteiten meer toegespitst op risico- en beschermende factoren wat leidt tot een strategischer benadering, wordt meer gebruik gemaakt van bewezen effectieve en veelbelovende benaderingen, en raken zowel professionals als jongeren en andere burgers meer betrokken bij preventieve activiteiten' (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 1996).