CtC en de toekomst

Transitie van de jeugdzorg, CJG’s en bezuinigingen
Wat hebben deze drie onderwerpen met elkaar te maken? Het zijn alle drie hot topics voor de afdelingen jeugd van de gemeenten in Nederland. Ze hebben het de komende jaren druk met het doorontwikkelen van de CJG’s, de voorbereiding en uitvoering van de transitie van de jeugdzorg en de niet aflatende bezuinigingen. Het risico is groot dat hierdoor diverse projecten, programma’s en beleid gestopt of niet uitgevoerd  zal worden omdat er simpelweg geen tijd en geld meer voor is.

Toch bieden de bezuinigingen ook kansen. Juist door de schaarste aan middelen is het van belang voor een gemeente dat je weet wat je hebt en inzet wat werkt. Dat kan met Communities that Care (CtC). Door de transitie in de jeugdzorg wordt het voor gemeenten en hun Centra voor Jeugd en Gezin nog belangrijker om een effectieve en efficiente regie te voeren over het aanbod van jeugdvoorzieningen in de gemeente. De CtC methodiek geeft een kader voor lokale sturing van het preventief jeugdbeleid. Succes in de preventieve sfeer betekent dat er minder druk staat op het vervolgtraject in de jeugdzorg. Hiermee wordt het doel waarmee de stelselwijziging jeugdzorg is ingezet (het terugdringen van de druk op geïndiceerde zorg) daadwerkelijk bereikt.

Samenwerking
Maar er zijn nog meer kansen. CtC wordt meestal uitgerold vanuit algemeen jeugdbeleid, maar ook een afdeling veiligheid en/of handhaving die zich bezig houdt met jeugdoverlast en criminaliteit is geïnteresseerd in preventie. En ook de jeugdzorg (CJG en GGD) is geïnteresseerd in preventie en vroegtijdige ondersteuning. De verbinding met jeugdveiligheidsbeleid enerzijds en jeugdzorg anderzijds ligt voor de hand. Preventie is bij alle drie van belang en CtC is een sterk instrument om dit op een wetenschappelijk onderbouwde en gestructureerde manier uit te voeren en te komen tot een verbinding tussen preventief, curatief en repressief beleid.

Reageer op deze stellingen door een email te sturen naar mvanaalst@dsp-groep.nl en start de discussie